<strong>Commissie Erkend Leverancier</strong>

Commissie Erkend Leverancier

Door het bestuur is vorig jaar de Commissie Erkend Leverancier in het leven geroepen. Dat is het gevolg van het opheffen van de Stichting Lakenvelder Vlees. 

De commissie houdt zich bezig met Lakenvelder producten in de breedste zin van het woord. 

Op dit moment bestaat de commissie uit drie leden, er is ruimte voor extra mensen die zich bezig willen houden met het maken van plannen, uitwerken en uitvoeren.

Als u belangstelling hiervoor heeft kunt u contact opnemen met Richard de Jong: 06-28240671