Protocol voor Stierenkeuringen VLR tijdens de Corona crisis

Tijdens de corona crisis volgt de VLR de aanbevelingen van de overheid. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de keurmeesters geen bedrijfsbezoeken afleggen. Om het nu toch mogelijk te maken stieren te laten keuren die komend seizoen ingezet kunnen worden heeft het bestuur een protocol ontwikkeld. Dit protocol is geldig zolang de beperkende overheidsmaatregelen van kracht zijn. Het bestuur zal de einddatum bekend maken op de website van de vereniging.

 • Bekijk de eisen voor kwalificatie goed. (Formulier keuringseisen is te vinden op de website onder het kopje ‘downloads’) Als er geen afwijkingen zijn kunt u uw stier aanmelden bij de keurmeester in uw rayon. Deze zal controleren of het opgegeven dier aan de administratieve eisen voldoet.
 • U maakt foto’s van beide zijkanten van het te keuren dier en stuurt deze naar de keurmeester.
  Belangrijk om met de volgende punten rekening te houden:
  – Zorg dat het dier goed recht staat
  – zorg voor voldoende verlichting
  – fotografeer loodrecht op de zijkant van het dier
 • Meet het laken op het smalste punt, maak hier een foto van en stuur de maat en de foto door aan de keurmeester.
 • De afstamming van de vader van de te keuren stier moet gecontroleerd zijn. We adviseren om haren van de moeder en van het te keuren dier veilig te stellen voor het geval er in de toekomst DNA verificatie van de stier plaats moet vinden.
 • Twee keurmeesters zullen vervolgens vanaf de foto’s beoordelen of de stier goedgekeurd kan worden. Indien nodig zullen de keurmeesters nog telefonisch contact met u opnemen en eventueel ook om meer beeldmateriaal vragen.
 • Na keuring wordt contact met u opgenomen over de uitslag. Mocht de stier goedgekeurd worden dan is dit definitief. In het geval de stier niet goedgekeurd wordt kunt u, zodra dat mogelijk is betreffende de Corona maatregelen, een herkeuring aanvragen waarbij de keurmeesters op bezoek komen.
 • U ontvangt een keuringsformulier per post, met daar op de aanteking dat er i.v.m. bijzondere omstandigheden er geen fysieke keuring heeft plaatsgevonden.
 • Indien u daar prijs op stelt kunnen de keurmeesters later op bezoek komen om de stier te bekijken, punten te geven, en het keuringsformulier volledig in te vullen.
 • De prijs van de keuring blijft gelijk: € 55,- Waarbij het eventuele bedrijfsbezoek wat later plaats kan vinden niet gefactureerd wordt.

Bij vragen over dit protocol kunt u contact opnemen met Fernand de Willigen (0621278096)

Het bestuur van de Vereniging Lakenvelder Runderen