Extra ledendag 25 jarig bestaan
13 november 2021
10:00:00

Extra ledendag 25 jarig bestaan

Geachte leden van de VLR,

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de ALV en de viering van het 25-jarig jubileum van de vereniging.

Dit zal plaatsvinden op zaterdag 13 november 2021.
U dient zich van te voren aan te melden via secretaris@lakenvelderrund.nl 

Locatie:

De Vosselhoeve

Oude Oenerweg 9 

8161 PL EPE

10.00 uur    Inloop

10.30 uur    Aanvang vergadering 

12.15 uur    Lunch met o.m. Lakenvelder producten

13.30 uur    Sprekers

    Presentatie FAC

    Rene Zanderink

15.00 uur    Borrel met Lakenvelder producten

Eventueel bestaat de mogelijkheid om een ronde Boerengolf te spelen en er kan natuurlijk bij de kudde Lakenvelders gekeken worden.

Wij vragen u een bijdrage van € 10,- per persoon om een deel van de kosten te dekken.

Er kan bij de toegang gevraagd worden om een QR code of negatieve testuitslag.

Indien u de vergadering online bij wil wonen kan dat vanaf 10.15 uur via de volgende link:

https://us02web.zoom.us/j/82559285700?pwd=T2VwWWxKeE1PeG95cXRmbHU4N09tUT09

Agenda
1 Opening 

2 Notulen ALV 3 juni 2021 (bijlage 1)

3 Ingekomen stukken en mededelingen

4 Bestuurszaken (bijlage 2 Huishoudelijk Reglement, bijlage 3 Reglement Stamboekregistratie)

5 Verkiezing leden geschillencommissie

Verkiesbaar zijn: Jan Buys, Hessel Wessels Boer, Geert Boink en reserve-lid Arie Apeldoorn

6 Voorstel van de Stichting Lakenvelder Vlees om de activiteiten onder te brengen bij de vereniging (bijlage 4)

7 Uitreiking schildjes KS, WFK en Erkend Fokcentrum

8 Woord van dank

9 Rondvraag

10 Sluiting

— 

Met vriendelijke groet,

Fernand de Willigen

Secretaris Vereniging Lakenvelder Runderen