Fokbeleid en Keuringseisen

Fokbeleid en Keuringseisen VLR

Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2021

Hoofddoel:

Het in stand houden van een gezonde en duurzame populatie Lakenvelder runderen die voldoet aan de raskenmerken.

 1. Afgeleide doelen:

  1.1. Uitbreiden van het aantal fokdieren (met name mannelijke fokdieren) 1.2. Reduceren van inteelttoename
  1.3. Registreren en keuren van fokdieren
  1.4. Vergroten van fokkerij kennis en betrokkenheid

 2. Uitgangspunten:
  1. 2.1.  Voldoen aan de Europese Fokkerijverordening.
  2. 2.2.  Prioriteren van de reductie van de inteelttoename
  3. 2.3.  Gevarieerde populatie waardoor fokken op individuele fokdoelen, passend binnen de

   fokdoelen van de VLR, mogelijk is.

 3. Stamboek:
  1. 3.1.  Conform de Europese regelgeving voor stamboeken (Verordening (EU) 2016/1012) bestaat het stamboek VLR uit een hoofdsectie en twee aanvullende secties.
  2. 3.2.  De dieren in de hoofdsectie zijn veelal raszuivere dieren met een minimale lakenvelder bloedvoering van 87,5%.
  3. 3.3.  De hoofdsectie is ingedeeld in 4 klassen: Keurstamboek (KS), Stamboek (S), Register (R) en Overig (O). In bijlage 1 zijn de keuringseisen voor elke klasse beschreven.
  4. 3.4.  In de hoofdsectie kunnen ook niet‐stamboek‐geregistreerde vrouwelijke dieren opgenomen worden mits o.b.v. DNA-onderzoek is vastgesteld dat deze tot het lakenvelder ras behoren.
  5. 3.5.  Er zijn twee aanvullende secties: Aanvullend Register (AR) en Aanvullend Geen Kwalificatie (AG). In bijlage 2 zijn de keuringseisen voor deze secties beschreven.
  6. 3.6.  Dieren met een lakenvelder bloedvoering van minimaal 50,0% kunnen worden opgenomen in de aanvullende secties.
  7. 3.7.  Enkel vrouwelijke nakomelingen van dieren uit de aanvullende sectie kunnen overgaan naar de hoofdsectie mits lakenvelder bloedvoering dus groter of gelijk is aan 87,5%.
 4. Fokstieren – KI-stieren:
  1. 4.1.  De afstamming van stiervaders (zowel natuurlijke dekking als kunstmatige inseminatie) dient geverifieerd te zijn via DNA-onderzoek.
  2. 4.2.  KI-stieren hebben bij voorkeur KS-kwalificatie, dus 100% lakenvelder bloedvoering. Bij uitzondering kan ook een S-stier ingezet worden voor KI omwille van bijvoorbeeld zijn lage gemiddelde verwantschap.
  3. 4.3.  Enkel stieren met een lage gemiddelde verwantschap (lager dan de gemiddelde verwantschap van de populatie) worden ingezet via KI.
  4. 4.4.  Doelstelling is om minimaal 3 nieuwe fokstieren per jaar in te zetten via de KI-organisaties.
 5. Inspectie en Keuring:
 1. 5.1.  Inspectie is voor inschrijving in het stamboek (S, R en O).
 2. 5.2.  Keurstamboekdieren dienen gekeurd te worden.
 3. 5.3.  Bij keuring moeten de dieren aangebonden zijn en liefst op een harde ondergrond staan.
 4. 5.4.  Bij keuring van koeien voor keurstamboek geldt dat ze minimaal 1 keer gekalfd hebben.
 5. 5.5.  Bij keuring van stieren voor keurstamboek geldt dat ze minimaal 10 maanden oud moeten

  zijn.

6. Reductie van inteelttoename:

6.1. Over het laatste decennium (2010-2019) was de inteelttoename 0,91% per generatie. Conform de normering van de FAO (de voedsel- en landbouworganisatie van de VN) betekent dit dat erfelijke gebreken vrijwel zeker gaan voorkomen. Doelstelling is daarom om binnen 10 jaar (voor 2030) de gemiddelde inteelttoename per generatie (gemeten over 10 jaar) te reduceren tot onder de 0,7%. De lage termijn doelstelling is om de inteelttoename te reduceren tot onder de 0,5%.

7. Waardevolle fokkoe:

 1. 7.1.  Het predicaat Waardevolle fokkoe wordt toegekend aan koeien die op basis van ingeschreven, directe nakomelingen tenminste 90 punten behalen.
 2. 7.2.  Ingangsdatum voor deze nieuwe normering is 1 januari 2021.
 3. 7.3.  Puntentelling is:

Nakomeling

Punten

Registerkoe (R)

5 punten

Stamboekstier (S)

10 punten

Stamboekskoe (S)

10 punten

Keurstamboekkoe (KS)

20 punten

Keurstamboekstier (KS)

20 punten

Waardevolle fokkoe (WFK)

20 punten

Bijlage 1: Keuringseisen Vereniging Lakenvelder Runderen Hoofdsectie:

Hoofdsectie stamboek Vereniging Lakenvelder Runderen

Keurstamboek (KS)

Algemeen:

– Voor stierenvaders geldt: afstamming geverifieerd middels DNA-onderzoek Afstamming:

 • –  Bloedvoering 100% Lakenvelder
 • –  Ouders en grootouders minimaal Stamboek (S) Laken:
 • –  Geen ander wit dan aaneengesloten in het laken
 • –  Het laken moet regelmatig afgetekend zijn
 • –  Laken minimaal 25 cm breed op het smalste punt
 • –  Laken niet voor de verticale lijn achter het schouderblad
 • –  Laken niet achter de verticale lijn voor de heupknobbel

  Overige kenmerken:

 • –  Koeien: van de uier moeten minimaal de achterkwartieren gepigmenteerd

  zijn

 • –  Koeien: de uierdiepte, maximaal gelijk aan de hak
 • –  Stieren: voorkeur voor een gepigmenteerde peniskoker
 • –  De huid moet dun en fijn behaard zijn
 • –  Sprekende kop
 • –  De horens, dun, mate van symmetrie tussen links en rechts en rondstaand

  (onthoornd geen uitsluiting, hoornloos wel)

 • –  Horens, klauwen en tong dienen gepigmenteerd te zijn

  Runderkenmerken:

 • –  Rug: recht; niet hol of krom
 • –  Kruis: licht hellend
 • –  Moeten voor de leeftijd voldoende ontwikkeling hebben
 • –  Koeien: kruishoogte minimaal 120 cm en maximaal 150 cm.
 • –  Stieren: kruishoogte minimaal 115 cm (vanaf 10 maanden of bij keuring)
 • –  Solide beenwerk die een lange levensduur mogelijk maakt
 • –  Een juiste stand van de achterbenen
 • –  Voor- en achterpoten evenwijdig met voldoende tussenruimte
 • –  Klauwhoek voldoende, dwz een hoek van plm. 40 graden
 • –  Passende bespiering
 • –  Conditie niet te vet en niet te schraal

  Karakter/gedrag:
  – is een constatering, dieren met extreem agressief gedrag worden

  afgewezen.

Stamboek (S)

Algemeen:
– Voor stiervaders geldt: afstamming geverifieerd middels DNA-onderzoek

Afstamming:

 • –  Bloedvoering minimaal 87,5% Lakenvelder
 • –  Vader minimaal S, moeder minimaal R

  Laken:

 • –  Volledig rondlopend laken
 • –  Laken ligt binnen het vlak tussen schouderblad en heupknobbel en van

  daaruit recht omlaag

 • –  Geen vlek of bal in het laken
 • –  Op volwassen leeftijd dient het laken minimaal 20 cm breed op het

  smalste punt te zijn, volgens inschatting inspecteur.

Overige kenmerken:

 • –  Geen wit aan de kop
 • –  Geen witte sokjes aan de poten
 • –  Bij voorkeur gepigmenteerde tong, horens, klauwen, uier, peniskoker
 • –  Geen volledig witte pluim aan de staart

Register (R)

 • –  Bloedvoering minimaal 87,5% Lakenvelder Laken:
 • –  Volledig laken (rondlopend)
 • –  Vlek in laken toegestaan Overige kenmerken:
 • –  Witte sokken achter toegestaan
 • –  Geen wit aan voorpoten
 • –  Witte pluim aan staart toegestaan
 • –  Geen wit aan de kop
 • –  Geen eisen pigment tong, horens, klauwen en uier
 • –  Geen eisen aan type, kop en huid

Afstamming:

Overig (O)

Afstamming:
– Bloedvoering minimaal 87,5% Lakenvelder

Kenmerken:
– Indien dier niet voldoet aan kwalificatie R

Bijlage 2: Keuringseisen Vereniging Lakenvelder Runderen Aanvullende secties:

Aanvullende sectie Register stamboek Vereniging Lakenvelder Runderen

Register (AR)

Afstamming:

 • –  Bloedvoering minimaal 50,0% lakenvelder Laken:
 • –  Volledig laken (rondlopend)
 • –  Vlek in laken toegestaan Overige kenmerken:
 • –  Witte sokken achter toegestaan
 • –  Witte pluim aan staart toegestaan
 • –  Geen eisen pigment tong, horens, klauwen en uier
 • –  Geen wit aan voorpoten
 • –  Geen wit aan de kop

Aanvullende sectie Geen Kwalificatie stamboek Vereniging Lakenvelder Runderen

Geen kwalificatie (AG)

Afstamming:
– Bloedvoering minimaal 50,0% lakenvelder

Kenmerken:
– Indien dier niet voldoet aan kwalificaties voor AR