De Vereniging

De Vereniging Lakenvelder Runderen (VLR) is opgericht in 1997 en stelt zich ten doel het Lakenvelder runderras in Nederland en daarbuiten in stand te houden. De Vereniging Lakenvelder Runderen was een initiatief van de Fokkersclub voor Lakenvelders die de VLR in een meer informele vorm voorging.
In 2009 VLR lidnummer 700 ingeschreven. Dit betekent dat in 30 jaar tijd 700 liefhebbers zich voor langere of kortere tijd verbonden hadden aan dit unieke Oudhollandse ras. In 2011 worden door zo’n 370 leden circa 3000 Lakenvelders gehouden.
De vereniging heeft als voornaamste activiteiten om haar doel te bereiken:

  • Het verrichten van keuringen voor het stamboek en het keurstamboek en het keuren van potentiële fokstieren.
  • Het zorgdragen voor een breed pakket beschikbare stieren en de instroom van nieuw bloed ten einde een te hoge verwantschap in de populatie te voorkomen.
  • Het onderhouden van het stamboekreglement.
  • Het vaststellen van de keuringseisen en het afgeven van certificaten als garantie van raszuiverheid.
  • Het selecteren van geschikte KI stieren.
  • Het stimuleren van onderling contact tussen fokkers (dit onder anderen door regionale studiedagen).
  • Het meerwaarde creëren voor het houden van Lakenvelders
  • Het promoten van Lakenvelders middels de promotie commissie en de Dag van de Lakenvelder.
  • Het informeren en stimuleren van de leden door middel van het kwartaalblad ‘De Lakenvelder’.

Het beleid wordt bepaald door de jaarvergadering en uitgevoerd door vijf gekozen bestuursleden. Daarnaast is er binnen de vereniging een aparte commissie die zich richt op het maken van foktechnisch beleid en het uitvoeren van keuringen. Ook is een aantal commissies met andere zaken zoals de redactiecommissie met het blad ‘De Lakenvelder’ en de promotiecommissie met de promotie op beurzen en het uitgeven en verkopen van promotiemateriaal.
De vereniging geeft het blad ” De Lakenvelder” uit, speciaal bestemd voor de leden. Het blad verschijnt viermaal per jaar. Het is ook mogelijk voor niet-leden om zich op het blad te abonneren voor 25 Euro per jaar.
De leden van de vereniging zijn voor het grootste deel hobbyboeren. Daarnaast is er een gedeelte dat de Lakenvelder gebruikt bij haar verbredingsactiviteiten (zorgboerderijen, campings, boerengolf, bed & breakfast). Op kleine schaal worden Lakenvelders ook professioneel gehouden, hierbij wordt in sommige gevallen een deel van de meerwaarde gegenereerd uit de unieke kwaliteit van het vlees dat door Slowfood als eerste Nederlandse rundvlees toegelaten is in de Ark van de smaak. Bij alle leden en de VLR als vereniging staat echter het op verantwoorde, duurzame en diervriendelijke wijze behouden en mogelijk verbeteren van dit unieke stukje levend erfgoed voorop.
Lid worden?
Het secretariaat van de Vereniging Lakenvelder Runderen is gevestigd te Warmond.
Postadres: Zijldijk 8, 2362 AE Warmond.
Telefoon: 0621278096.
Neem HIER contact op met het secretariaat.

Kosten (2016)
Lidmaatschap per kalenderjaar (inclusief abonnement op ‘de Lakenvelder’)
€ 60.–
De kosten voor het FHRS  van stamboekadministratie plus  ledenadministratie.
€ 34.— + € 10.— = € 44.—
Voorrijkosten bij Inspectie
€10,–
Stamboek certificaat
€ 4.–
Inspectie vrouwelijke dieren
€ 10.–
KS- keuring, eerste dier
€ 55.–
tweede dier
€ 25,–
derde e.v. dier
€ 15,–
Stierenkeuring
€ 55,–
Waardevolle Fokkoe
€ 25,–
Abonnement ” Lakenvelder” (zonder verder lidmaatschap)
€ 25.–

Direct lid worden? klik HIER