GLB-subsidie zeldzame landbouwhuisdieren 2024

GLB-subsidie zeldzame landbouwhuisdieren 2024

Houders van zeldzame runder-, geiten en/of schapenrassen kunnen per dier een subsidie krijgen uit het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor de subsidie Zeldzame Landbouw- huisdieren (ZLH) wordt het gemiddeld aantal dieren (op 4 peilmomenten) over 2024 omgerekend naar GrootVeeEenheden (GVE). Per GVE is de subsidie maximaal € 200,-. Er kan over maximaal 100 GVE per jaar subsidie worden ontvangen.

Voor deelname meldt u zich eerst aan via de Gecombineerde Opgave. Daarbij kunt u aangegeven dat u in aanmerking wilt komen voor de subsidie. De Gecombineerde Opgave moet worden ingevuld tussen 1 maart en 15 mei 2024. Tussen 15 oktober en 2 december 2024 kunt u de definitieve aanvraag indienen, ook weer via de Gecombineerde Opgave. 

Wie komt in aanmerking voor GLB subsidie zeldzame huisdierrassen (ZLH)?

1.      Landbouwbedrijven ingeschreven in KvK

Landbouwbedrijven met een landbouwactiviteit als hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven bij KvK komen in aanmerking voor de GLB subsidie voor zeldzame huisdierrassen.

Om als (professioneel) landbouwbedrijf in aanmerking te komen voor subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet het bedrijf op 15 mei 2024 ‘actieve landbouwer’ zijn, wat blijkt uit de KVK-registratie waarbij de landbouwactiviteit de hoofdactiviteit is van het bedrijf. Soms kunt u ook GLB-subsidie ontvangen als het bedrijf staat ingeschreven bij KvK met een landbouwactiviteit als nevenactiviteit. U heeft dan een accountantsverklaring nodig.

2.      Hobbyhouders met zeldzame landbouwhuisdieren

Hobbyhouders kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie ZLH. Hobbyhouders worden door RVO gezien als ‘actieve landbouwer’ als ze in het voorgaande jaar (2023) minder dan € 5.000 aan zogenaamde ‘directe betalingen’ aan GLB-subsidie hebben ontvangen. In dat geval is automatisch voldaan aan de voorwaarde van ‘actieve landbouwer’. De ZLH-subsidie is geen directe betaling en telt dus niet mee voor het genoemde bedrag van € 5.000. Wel onder ‘directe betalingen’ vallen: basispremie en extra betaling eerste 40 hectare, de eco-regeling en extra betaling jonge landbouwers. 

Hobbyhouders met zeldzame landbouwhuisdieren zijn vrijgesteld van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U hebt ook geen BTW nummer nodig, maar als u dit wel hebt, wordt gevraagd dit in te vullen bij de Gecombineerde Opgave. Het hebben van een BTW nummer is dus geen voorwaarde om in aanmerking te komen voor ZLH subsidie.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking voor subsidie te komen?

De volledige voorwaarden voor deelname aan de subsidie ZLH kunt u vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/glb-2024/zlh

Enkele belangrijke voorwaarden zijn onder meer:
– Aanmelding ( 1 maart – 15 mei 2024) en definitieve aanvraag ( 15 oktober – 2 december 2024) via de Gecombineerde Opgave.
– Het minimum gemiddeld aantal dieren dat aanwezig moet zijn om voor subsidie in aanmerking te komen is: 5 GVE rund, 1,5 GVE geit en/of 1,5 GVE schaap. De GVE kunnen niet worden opgeteld over de diersoorten, wel over de zeldzame rassen per diersoort.
– De dieren moeten ingeschreven staan bij een erkende stamboekorganisatie in de hoofdsectie of aanvullende sectie met minimaal 87,5% raszuiverheid.
– De dieren moeten gevlagd zijn als ‘zeldzaam landbouwhuisdier’ in het Paraplubestand.

Dieren gevlagd in het Paraplubestand:

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet u de Stichting Zeldzame Huisdierrassen gemachtigd hebben om de gegevens van uw raszuivere runderen, schapen en/of geiten van de rassen die daarvoor in aanmerking komen op te vragen bij uw stamboekorganisatie t.b.v. het vlaggen van uw dieren in het Paraplubestand. 

Meer informatie over het Paraplubestand en het verstrekken van machtigingen aan SZH vindt u hier: www.paraplubestand.nl
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (www.szh.nl) brengt geen kosten in rekening voor het vlaggen van uw dieren.

Meer informatie:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – tel. 088-042 42 42
(werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur.)
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) – tel 06-81 11 08 48 
(maandag t/m donderdag 09:00 – 17:00 uur)