GLB subsidie Zeldzame Rassen

GLB subsidie Zeldzame Rassen

In het nieuwe GLB (2023) is een subsidie opgenomen voor zeldzame rassen, waar ook de Lakenvelder onder valt. Dit geldt met ingang van 2023 ook voor dieren die niet gemolken worden.

Op de website van RVO kunt u terugvinden of u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling: Behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen (rvo.nl)

Raszuivere dieren van zeldzame rassen kunnen via SZH in het I&R-bestand een vlag (markering) krijgen. Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte kan voor deze dieren een uitzondering worden gemaakt.
Maar de in I&R gevlagde dieren vormen ook de basis voor de subsidieregeling voor zeldzame landbouwhuisdierrassen vanuit het GLB 2023.

Indien u dit nog niet gedaan heeft kunt u zich voor dit paraplubestand aanmelden via de site van SZH: Paraplubestand | Stichting Zeldzame Huisdierrassen (szh.nl)
Belangrijk is dat u dat doet vóór 15 december a.s.!

Op de website van SZH kunt u ook informatie vinden over de subsidieregeling: Subsidie vanuit het GLB voor Nederlandse zeldzame rundvee-, schapen- en geitenrassen | Stichting Zeldzame Huisdierrassen (szh.nl).