Actueel

4 oktober 2019

Beste leden van de VLR,

Rond deze periode in het jaar bent u gewend van de Stichting Lakenvelder Vlees informatie te ontvangen over de Lakenvelder stierkalveren,
die door de mesters bij u opgehaald kunnen worden.

De afgelopen periode hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, waarover we u graag willen informeren.

Een aantal zaken die voor alle partijen in het Lakenvelder Jong Rundvlees project gevolgen hebben:

– De huidige fosfaat wetgeving brengt veel onduidelijkheid en financiële risico’s met zich mee voor fokkers en mesters.
Ook de voorgestelde veranderingen in de mestnormen voor 2020 veroorzaken onrust.

– De afnemer van het grootste gedeelte “voorvlees” heeft aangegeven te stoppen, i.v.m. assortimentswijzigingen bij hun klanten.
We hebben veel energie gestopt in het zoeken naar een passende vervanging, dit is ons tot heden helaas nog niet gelukt.

– Het Lakenvelder Jong Rund Vlees project heeft geen Beter Leven Keurmerk (1, 2, 3 sterren) van de Dierenbescherming, hierdoor is leveren aan een aantal grote overheidsinstellingen
niet mogelijk, daar dit keurmerk onderdeel is van hun inkoopvoorwaarden. Het is echter niet haalbaar om dit keurmerk op korte termijn te verkrijgen.

– Uitgangspunt is altijd geweest dat het Lakenvelder Jong Rundvlees project een financiële meerwaarde moet hebben voor alle betrokkenen in de keten.
Gezien de ontwikkelingen van de prijzen in de kalver- en vleessector, is dit uitgangspunt nu niet meer houdbaar.

Door het ontbreken van afname garanties voor komend jaar kunnen we als Stichting nu geen bindende afspraken maken ten aanzien van prijzen en slacht voor de Lakenvelder stiertjes.

Het is ons gelukkig wel gelukt om twee mesters te vinden die bereid zijn om voor eigen rekening en risico stierkalveren op te halen.
U kunt de stierkalveren aanmelden telefonisch of per mail onder vermelding van aantal dieren, levensnummer(s) en geboorte datum bij:
1. Thomas Nicolay:
Mail: info@nicolay.nl (tel: 06-51224915) indien u in midden/noord Nederland woont,

2. Rard Dullens:
Mail: rard.dullens@home.nl (tel: 06-57337277 of 06-52600717) indien u in Limburg/Brabant/Gelderland woont.

Als uitgangspunt hanteren zij de volgende prijzen:
– startprijs bij leeftijd van 4 maanden: € 200
– elke week ouder dan 4 maanden: € 5 per week
– alle prijzen zijn inclusief BTW

Zodra er zich weer afzetmogelijkheden voordoen voor het “voorvlees” dan zullen we het Lakenvelder Jong Rundvlees project direct weer opstarten, en brengen wij U hiervan op de hoogte.

Namens de Stichting Lakenvelder Vlees
Romke de Vries
Fernand de Willigen
Gerrit Wafelaar

Onderstaand de adressen en regio indeling, met wie u contact kunt opnemen om de stierkalveren aan te bieden

  • De heer Bennie Hulsman voor West, Midden en Noord Nederland:

Tel: 06-52 52 74 42

  • De heren Rard Dullens en Leon Benders Voor Zuid en Oost Nederland:

Tel: 06-57 33 72 77 of 06-52 60 07 17

  • De heer Gradus Snitselaar voor Veluwe e.o.:

Tel: 0318-48 35 17