three black and white Angus cattle on green grass during day

Welkom bij Vereniging Lakenvelder Runderen!

De Vereniging Lakenvelder Runderen (VLR) is opgericht in 1997 en stelt zich ten doel het Lakenvelder runderras in Nederland en daarbuiten in stand te houden. De Vereniging Lakenvelder Runderen was een initiatief van de Fokkersclub voor Lakenvelders die de VLR in een meer informele vorm voorging.

In 2009 VLR lidnummer 700 ingeschreven. Dit betekent dat in 30 jaar tijd 700 liefhebbers zich voor langere of kortere tijd verbonden hadden aan dit unieke Oudhollandse ras. In 2011 worden door zo’n 370 leden circa 3000 Lakenvelders gehouden.

  • Het verrichten van keuringen voor het stamboek en het keurstamboek en het keuren van potentiële fokstieren.
  • Het zorgdragen voor een breed pakket beschikbare stieren en de instroom van nieuw bloed ten einde een te hoge verwantschap in de populatie te voorkomen.
  • Het onderhouden van het stamboekreglement.
  • Het vaststellen van de keuringseisen en het afgeven van certificaten als garantie van raszuiverheid.
  • Het selecteren van geschikte KI stieren.
  • Het stimuleren van onderling contact tussen fokkers (dit onder anderen door regionale studiedagen).
  • Het meerwaarde creëren voor het houden van Lakenvelders
  • Het promoten van Lakenvelders middels de promotie commissie en de Dag van de Lakenvelder.
  • Het informeren en stimuleren van de leden door middel van het kwartaalblad ‘De Lakenvelder’.

“Met de Lakenvelder Runderen Vereniging staan we samen sterk in Nederland en daarbuiten.”

Het beleid wordt bepaald door de jaarvergadering en uitgevoerd door vijf gekozen bestuursleden. Daarnaast is er binnen de vereniging een aparte commissie die zich richt op het maken van foktechnisch beleid en het uitvoeren van keuringen. Ook is een aantal commissies met andere zaken zoals de redactiecommissie met het blad ‘De Lakenvelder’ en de promotiecommissie met de promotie op beurzen en het uitgeven en verkopen van promotiemateriaal.

Lid worden?

Het secretariaat van de Vereniging Lakenvelder Runderen is gevestigd te Warmond.

Postadres: Zijldijk 8, 2362 AE Warmond.
Telefoon: 0621278096.

Neem contact op met het secretariaat.